Nová terapeutická miestnosť v priestoroch CŠPP

V priestoroch Centra špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) sa zrekonštruovala terapeutická miestnosť. Za úspešnú realizáciu ďakujeme v prvom rade Rodičovskému združeniu, ktoré iniciovalo verejnú zbierku, taktiež súkromnej spoločnosti Reinoo a.s. za poskytnutú priamu finančnú pomoc a podporu. Stavebné a inštalatérske práce zabezpečili v rámci odborného výcviku študenti Spojenej školy internátnej na Fatranskej ulici v Žiline. Všetkým žiakom patrí veľké ďakujem za ich vynaložené úsilie. Slávnostné otvorenie terapeutickej miestnosti sa uskutočnilo dňa 14. 10. 2021 za prítomnosti riaditeľa odboru školstva Okresného úradu Žilina Dušana Galbavého, riaditeľky SŠI na Fatranskej ulici v Žiline Márie Valjaškovej, Mária Šujanského, v zastúpení konateľa spoločnosti Milana Dubeca a vedenia našej školy. Vzniknuté priestory a nové materiálne vybavenie umožnia zamestnancom poradne zabezpečiť skvalitnenie terapeutických intervencií u detí s rizikovým vývinom, s diagnózou autizmus, ako aj u detí s rozličnými špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zdravotným znevýhodnením. Ďakujeme!

Vedenie školy a kolektív CŠPP