Projekt ,,Kúsok zeme pre všetkých”

Grantová výzva Nadácie Slovenskej sporiteľne a jej úspešné schválenie, nám dalo veľkú šancu zapojiť aj našu školu do obnovy životného prostredia na sídlisku Vlčince. Prostredníctvom projektu a finančného príspevku sme nakúpili vybavenie, ktoré nám výraznou mierou uľahčilo prácu v školskej záhrade. Upravili sme staré kompostovacie miesto, ktoré sa stalo základom pre vznik nového. Spoločnými silami sme revitalizovali a ošetrili veľkú časť školského parku. Odstránili sme suché časti rastlín, kríkov a stromov. Následne sme ich drvičom spracovali a vytvorili prírodnú štiepku, ktorú sme použili na zazimovanie záhrady. Časť z nej sme podarovali na kúrenie a zvyšok nasypali do kompostérov, ktoré sú umiestnené vo vonkajších priestoroch školy. Kompostéry sme naplnili rastlinným odpadom,kde chystáme všetko pre úspešnú tvorbu prírodného hnojiva. Naučili sme sa spoločne triediť školský odpad do nových zberných nádob. Ukázali sme, že aj deti a žiaci so špeciálno-výchovnovzdelávacími potrebami vedia pomáhať prírode.