KARNEVAL ŠMŠ – Za oknami smiech a tanec, fašiangový harmatanec. Berte masky, je tu bál, fašiangový karneval.

K jedným z najočakávanejších podujatí v našej materskej škole patrí karneval. 27.02.2019 sa školská telocvičňa premenila na rozprávkovú miestnosť a deti na rôzne zvieratká a rozprávkové bytosti. Všetci sme tancovali, deti súťažili, zabávali sa a hostili. Všetkým bolo dobre a veselo. Vďaka rodičom, ktorí sa postarali o pekné masky svojich ratolestí sme všetci prežili krásne odpoludnie plné radosti.

(Mgr. Marta Lašová)