Kronika za mesiac Marec

Svetový deň vody

V utorok 22. marca sme si v našej škole pripomenuli Svetový deň vody. Je to medzinárodný deň oslavy vody a tiež príležitosť upozorniť na mimoriadnu dôležitosť vody.

Pri tejto príležitosti sme pre všetkých prichystali Vodný bar s pitnou vodou ochutenou šťavnatým ovocím. Okrem ochutnávky na našich žiakov čakali zábavné i poučné aktivity na dvoch stanovištiach. Spoločne čarovali s vodou, hádali, kreslili, maľovali kvapky vody a vypracovali si zaujímavé pracovné listy. Pod vedením koordinátoriek ENV si žiaci zopakovali význam ochrany vody. Je dôležité si uvedomiť, že znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i pre ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné.