Veľkonočná tržnica

Milí rodičia, kolegovia a priatelia našej školy!

Radi by sme vás touto cestou pozvali na veľkonočnú tržnicu, ktorá sa bude konať v utorok, 5.4.2022 od 10:00 hod. do 15:00 hod.
Veríme, že si nájdete výrobok, ktorý vám bude srdcu milý a jeho zakúpením podporíte našu školu. Výťažok z veľkonočnej tržnice bude použitý na obnovu školskej dielne, muzikoterapeutickej miestnosti a na aktivity poriadané školou pre deti /MDD, športové hry…./

Ponuka výrobkov je k nahliadnutiu v prílohe správy.

Vedenie školy