Môj priateľ počítač

Dňa 21. marca 2019 sme sa zúčastnili prehliadky vlastných počítačových prezentácií vytvorených žiakmi špeciálnych škôl žilinského regiónu v rámci regionálneho podujatia Môj priateľ počítač.
Žiaci jednotlivých škôl spracovali prezentácie na tému “Povedzme šikane NIE – USMIATA ŠKOLA” o priateľstve, porozumení, tolerancii, vzájomnom rešpekte, pozitívnej klíme v škole, o radosti chodiť do školy. Spracovanie témy jednotlivými školami bolo rôznorodé. Mali sme možnosť vidieť krátke videá o klíme v škole, o aktivitách na danú tému, ale aj iné aktivity, ktoré prispievajú k dobrému prostrediu v škole. Alebo formou obrázkov a citátov, či definovaním jednotlivých podtém. Po prezentáciách mali žiaci za úlohu vypracovať krátku prezentáciu v PowerPointe na jednu z tém JARNÉ ZVYKY, PRÍRODA NA JAR alebo MESTÁ. Žiaci našej školy Romana Labudová a Pavol Belan vytvorili prezentáciu na tému hlavné mestá európskych štátov, ktorú opäť odprezentovali. Po ukončení podujatia boli žiaci odmenení diplomom a malou pozornosťou. Na záver pani riaditeľka Spojenej školy J. M. Hurbana všetkým zúčastneným poďakovala za účasť. Ďakujeme za milé stretnutie a už sa tešíme na ďalšie o rok.

Mgr. Beáta Králiková