Konferencia: “Možnosti vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím”

Dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na konferenciu, ktorú organizuje naša škola. Je súčasťou medzinárodného projektu “Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím”. Konferencia sa uskutoční dňa 14. mája 2019. Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke.
Konferencia je určená pre učiteľov špeciálnych škôl a bežných škôl s integrovanými žiakmi s mentálnym postihnutím, školských špeciálnych pedagógov, výchovných poradcov, odborných zamestnancov poradenských zariadení a rodičov.
Pripájame odkaz na registráciu: