Plán na mesiac apríl 2019

APRÍL  2019

3.4. OTVORENÉ SRDCIA v Považskej Bystrici

4.4. Návšteva Krajskej knižnice

10.4. Stolný tenis v ILAVE

10.-11.4.  Aktivity v rámci projektu „Príprava na ďalšie vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím“

17.4. Gaňova Tarnava  v Ružomberku

18.4. -23.4.  Veľkonočné prázdniny, do školy ideme 24.4.

24.4. Popoluška  – divadelné predstavenie

25.4. alebo 26.4. DEŇ ZEME – celoškolská akcia

 

30.4. DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

„UČÍME s radosťou“

8,00 – 8,45 hod  otvorené hodiny v triedach

8,55, –  9,25  hod  kultúrny program v telocvični