Oznam o krátení vyučovania a prevádzke ŠKD a ŠMŠ

12. 12. 2018 – Vianočná akadémia /Školský klub detí a materská škola nebude v prevádzke

18. 12. 2018 – Školský klub detí a materská škola do 14:00 hod. / Prevádzkové dôvody

21. 12. 2018Školský klub detí nebude poobede v prevádzke/krátené vyučovanie do 11:40 – ranný klub bude/Materská škola bude v prevádzke do 12:00