Ponuka na pracovnú pozíciu – učiteľ materskej školy (zástup počas dlhodobej PN)

Ponuka na pracovnú pozíciu:
učiteľ materskej školy (zástup počas dlhodobej PN)

 

Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina vyhlasuje voľnú pracovnú pozíciu: učiteľ materskej školy – zástup počas dlhodobej PN s nástupom od 1. 11. 2022

Požiadavky na pracovnú pozíciu:

  • spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky 437/2009 Z.z. MŠSR, časť II. Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením,
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.

Ponúkaný plat v hrubom v závislosti od dosiahnutého vzdelania: min. od 724 eur – 1109 eur + započítaná prax

Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, štrukturovaný životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle nového zákona.

Požadované doklady zasielajte na adresu školy:
Špeciálna základná škola s materskou školou,
Jána Vojtaššáka 13, 010 08 Žilina
email: szsza@szsza.sk
tel. kontakt: 0914/306 631

Prijímanie žiadostí: do 31. 10. 2022