Príhovor začiatok šk. roka 2021/2022

Milé deti, žiaci, rodičia, kolegovia!

Na konci roka som nám všetkým priala krásne leto plné zážitkov, zdravie a tešila som sa na
stretnutie pri príležitosti otvorenia nového školského roka. Ešte stále žijeme dobu, ktorá osobným stretnutiam nepraje, a tak chcem veriť, že napriek okolnostiam budeme všetci využívať tie možnosti, ktoré nám aktuálne život ponúka. Dovoľte, aby som sa Vám prihovorila opäť teda touto cestou a podelila sa s Vami o pár myšlienok.

Škola so všetkými svojimi súčasťami je špecializovaným centrom podpory pre viaceré zdravotné postihnutia, znevýhodnenia. Som hrdá na mojich kolegov, ktorí sa neustále školia a vzdelávajú často v zložitých podmienkach, aby zvyšovali svoju odbornosť, pretože majú svoju prácu naozaj radi.
Našou dlhodobou snahou je poskytovať služby v štandarde 21. storočia a v tomto čase je dôležitou súčasťou našich aktivít úprava priestorov. Veľmi rada by som Vás pozvala na návštevu, ale dnes to ešte nie je z dôvodu pandémie možné. Budeme využívať našu webovú stránku, aplikáciu Edupage, ale aj profil na Facebooku, aby ste boli priebežne informovaní, „v obraze“. Vážim si Vašu podporu a povzbudivé slová, pomoc. Spolu dokážeme toho naozaj veľa.
Spolupracujeme s mnohými organizáciami, inštitúciami súkromného aj verejného sektora. Aj tento rok plánujeme v týchto aktivitách pokračovať.

Dnes nevieme, čo nám zajtrajšok prinesie. To podstatné však zostáva. Záujem dieťaťa. Všetky naše aktivity k nemu smerujú. Máme síce personálne, materiálne a priestorové obmedzenia, ale v ich rámci robíme to najlepšie, čo vieme. Tieto limity sú síce dané, ale verte mi, ak môžeme, pomôžeme. Nie všetky rozhodnutia sú prijímané ľahko, ale majú svoje opodstatnenie.

Na záver Vám prajem to najdôležitejšie, zdravie. Dúfam, že očakávanú 3. vlnu zvládneme a na toto celé obdobie budeme môcť spomínať s úsmevom.

S úctou

Júlia Mankovičová, riaditeľka školy