Metodické materiály, podcasty pre rodičov a pedagógov

Názov Odkaz na stiahnutie Veľkosť Dátum
Bobath koncept STIAHNUŤ DOCX 18.3 KB 2. 2. 2021
Mentálne postihnutie STIAHNUŤ DOCX 18.7 KB 2. 2. 2021
Psychomotorický vývin STIAHNUŤ DOCX 18.6 KB 2. 2. 2021
Porucha aktivity a pozornosti u detí STIAHNUŤ DOCX
66 kB  2.2. 2021
Špecifikácie v komunikačných zručnostiach u detí s mentálnym postihnutím STIAHNUŤ DOCX
33 kB 2.2.2021
Žiak s diagnózou PAS v škole STIAHNUŤ DOCX
STIAHNUŤ PDF
108 KB 2. 2. 2022

Milí rodičia, v dôsledku opatrení proti pandémii, a najmä v súvislosti s dištančným vzdelávaním, ste okrem rodičovských povinností na seba prevzali aj úlohu asistenta učiteľa svojmu dieťaťu. Vzdelávanie dieťaťa v domácom prostredí prináša so sebou mnoho ťažkostí, ale je to výzva aj pre Vás rodičov – zosúladiť rodinný, osobný a pracovný režim s každodennou dištančnou výučbou.

V nasledujúcich krátkych podcastoch Vás prevedieme cez niekoľko zaujímavých tém a ponúkneme Vám námety na prácu s vašim dieťaťom s cieľom zvládnuť čo najlepšie toho obdobie.

Zároveň Vám dávame do pozornosti nasledujúce web stránky, kde nájdete množstvo užitočných rád a informácií na rôzne aktuálne témy, Vás rodičov detí.

http://www.vudpap.sk (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie) Na tejto stránke je možné nájsť množstvo podcastov a webinárov, ktoré Vás rodičia môžu príjemne povzbudiť, usmerniť a pomôcť Vám pri výchovno-vzdelávacích aktivitách so svojimi deťmi. Nájdete tam napríklad odborníkmi rozobraté témy s názvom:

  • Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení?
  • Ako pomôcť rodičom v náročnom lockdowne?
  • Ako zvládnuť dištančné vzdelávanie detí?
  • Odmeny a tresty v našej výchove … a mnohé iné.

Odporúčame Vám taktiež nechať sa inšpirovať aj rôznymi edukačnými aktivitami pre deti predškolského veku a deti so zdravotným postihnutím, ktoré nájdete na spomínanej stránke.

http://www.statpedu.sk (Štátny pedagogický ústav )

http://www.dobralinka.sk (Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením)

Téma: Ako zlepšiť pozornosť u dieťaťa? (nielen počas dištančného vzdelávania)  

V nasledujúcich pripravovaných podcastoch Vás rodičia prevedieme základnými návrhmi na intervenciu, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie čo najlepšej úrovne sústredenosti Vášho dieťaťa, nielen počas vzdelávania. Veríme, že si ponúknuté návrhy na zlepšenie postupne osvojíte.

Dôležitým aspektom akéhokoľvek intervenčného programu (či už sa týka nápravy správania, alebo zlepšenia jednotlivých schopností) u dieťaťa je začať s intervenciou ihneď, keď sa ťažkosti objavia. Na úvod je potrebné identifikovať problém, ťažkosť a potom postupnými krokmi pracovať na jeho vyriešení. Potrebná je motivácia, kreativita a vytrvalosť Vás rodičov. Výsledky sa dostavia v závislosti od individuálnych schopností dieťaťa, ale aj v závislosti od Vášho vytrvalého úsilia, ale sú zato príjemne prekvapivé a v prospech dieťaťa i blízkeho okolia.

Prvý podcast si môžete vypočuť TU.

Podcast 1.1 Stanovenie režimu dňa a eliminácia rušivých vplyvov 

Podcast 1.2 Voľba vhodného učebného postupu a správnej motivácie

Autor: Mgr. Lucia Garbierová – psychologička CŠPP